Nave_grupoteleco_2Grupo Teleco surge en el año 1993 y está formada por un grupo de empresas estrechamente arraigadas en Galicia. La profesionalidad y conocimiento de su sector, se ha forjado con ya más de 20 años de servicio a sus clientes, trabajando siempre para satisfacer sus necesidades con las últimas y mejores tecnologías disponibles en el momento.

La principal actividad de la empresa son los servicios de telecomunicaciones e informática, antes separadas por un abismo pero hoy en día estrechamente unidas. Las nuevas tecnologías de comunicaciones implementan ya los teléfonos en ordenadores, pudiéndose gestionar las comunicaciones de una forma más avanzada y ofreciendo unas posibilidades de integración inmejorables.

Grupo Teleco cuenta con una dilatada experiencia en gestión de equipos informáticos y suministro de software. Disponiendo de capacidad para desarrollar soluciones de software a medida, y habiendo paquetizado numerosos productos ya disponibles para todos sus clientes.

Soluciones globales para empresas.

Grupo teleco es un integrador tecnológico completo, ofertando multitud de servicios a sus clientes:

Consultoría– auditorías, análisis de viabilidad, estudios técnicos, proyectos llave en mano, consultoría de proyectos,…

Comunicaciones– suministro, instalación y mantenimiento de: líneas telefónicas tradicionales, líneas Voz IP, pasarelas Voz IP, redes de datos, conexión de ubicaciones remotas,redes privadas virtuales,…

Telefonía– servicios integrales sobre centralitas tradicionales y centralitas VoIP, enlaces de telefonía móvil con centralita, suministro de equipos, instalación, mantenimiento y servicio técnico,…

Informática– venta, instalación, configuración y mantenimiento de equipos informáticos de todo tipo: servidores, redes de datos, puestos informáticos, sistemas operativos, software comercial, software libre, desarrollos de software a medida, ERP propio. Proporcionando un servicio técnico global sobre todos los productos y su integración conjunta.

Somos especialistas en telefonía IP.

La VoIP surge de la aplicación de las más recientes tecnologías a la telefonía, con las que se ha desarrollado una forma para canalizar las comunicaciones a través de una red IP. Esto revoluciona la telefonía, ya que permite la integración con aplicaciones y sistemas informáticos. Ahora los servicios telefónicos pueden interactuar con numerosos programas de gestión, pudiendo también desarrollarse software a medida para satisfacer cualquier necesidad

Programa de I+D

Grupo Teleco dispone de una división de investigación y desarrollo encargada de innovar para mejorar día a día todos sus productos. El objetivo es ofrecer lo mejor a los clientes, y que estos puedan beneficiarse de los últimos avances tecnológicos.

El disponer de tecnología y conocimiento propio, nos permite ir mucho más allá que los demás, ofreciendo servicios integrados, más avanzados y personalizables.

Nave_grupoteleco_1
Grupo Teleco

Mª de los Ángeles de la Gándara, nº 32. Pol. Ind. Boisaca
15890  Santiago de Compostela,   A Coruña,  España

telf: 902901365
email: info@grupoteleco.com

Responsabilidade Social Empresarial

CARTA DA DIRECCION

A Responsabilidade Social Corporativa (RSC), tamén chamada Responsabilidade Social Empresarial (RSE), pode definirse como a contribución activa e voluntaria á mellora social, económica e ambiental por parte das empresas, xeralmente co obxectivo de mellora-la súa situación competitiva e valorativa e o seu valor engadido.

As empresas do noso entorno móvense nun mercado cada vez máis competitivo no que a diferenciación e a fidelización son claves á hora de aumentar ou manter a carteira de clientes. Estes, pola súa parte, fixéronse cada vez máis esixentes, obrigando ás empresas a buscar novas fórmulas e a reflexionar sobre o seu quefacer diario.

O consumidor de hoxe en día non é o mesmo que o de fai anos; unha importante diferenza é que se mostra cada vez máis sensible ante as desigualdades sociais e esixe unha maior preocupación social e/ou medioambiental nas operacións que as empresas realizan.

Polo tanto ás pequenas e medianas empresas convenlles especialmente adoptar a visión da RSC para poder diferenciarse do resto pero, ademais, posúen máis facilidades á hora de facelo, dadas as súas peculiaridades. Neste senso, resúltalles máis fácil adaptarse aos cambios dos últimos anos, xa que poden responder de maneira máis flexible e rápida e porque isto permítelles advertir oportunidades de mercado e asegurar a súa vantaxe competitiva.

Como proba inequívoca da nosa vontade de transparencia, dende TELECO GALICIA S.L. queremos facilitar unha ampla información sobre o desempeño da entidade, a todas as persoas e grupos que se ven ou poderían verse afectados polo desenrolo da actividade da empresa. Dita información tentamos plasmala neste documento que presentamos e que constitúe unha presentación equilibrada e razoable do desempeño económico, ambiental e social da nosa organización.

Dende TELECO GALICIA fomos adaptando, sucesivamente, a estratexia e os criterios de xestión ás novas demandas da sociedade e agora queremos seguir demostrando a súa capacidade de evolución, dando resposta a novas tendencias sociais que propugnan un modelo de empresa, cunha visión de negocio enfocada ao longo prazo, que incorpora na toma de decisións valores como a ética, a transparencia e a diversidade, orientando a súa xestión cara ao desenrolo sostible.

Anímolles, polo tanto, a que realicen unha lectura deste documento, agradecéndolles o envío de todas aquelas suxestións de mellora que consideren convintes.

Manuel Garcia Pombo

Xerente

As empresas non desenrolan  a súa actividade de forma illada, senón que o fan dentro dunha rede social que atinxe ós seus clientes e provedores pero tamén a outros estamentos da sociedade.

É importante que a empresa estea integrada dentro do tecido social da súa comunidade e colabore co desenrolo do mesmo.

Neste documento plasmaranse as liñas de actuación de carácter social das empresas do Grupo Teleco, tanto de carácter interno como externo.

As devanditas actuacións estarán consensuadas con tódolos integrantes da empresa xa que, sen unha colaboración de tódalas persoas que a compoñen sería simplemente unha declaración de intencións.

A empresa responsabilízase en presentar anual e publicamente, os investimentos en cada unha das liñas de actuación do ano anterior e publicar o presuposto para o actual.

igualdadPlan: Somos iguais

 Dirixido a empresas de menos de 2 anos de antigüidade e cunha porcentaxe de accionariado feminino igual ou superior ó 50%.

Tamén é aplicable a mulleres en réxime de autónomos, rural ou calquera outro similar.

A axuda consiste nun desconto dun 20% sobre o prezo da man de obra en calquera dos nosos servizos así como descontos de entre un 5% e un 15% en material (dependendo do tipo do mesmo).

No momento do pedido, a empresa ou a  interesada deberá manifestar e acreditar a súa situación de recente constitución para poder aplicarlle estas condicións.

 

discapacitadosPlan: Axuda a minusválidos

A instalación e configuración dos equipos vendidos a persoas con minusvalías non se cobrará.

Isto inclúe a instalación e configuración de sistemas operativos, o transporte ate o seu domicilio e instalación no mesmo.

A persoa deberá acreditar no momento do pedido a súa condición de minusvalía. Este plan non atinxe a familiares ou amigos do mesmo.

colaboraPlan: Axuda que te axudo

Destinado a fundacións e asociacións de carácter social e sen ánimo de lucro.

A empresa recollerá o material informático usado dos nosos clientes, sen custo para eles, para entregárllelo ás asociacións unha vez reciclado e posto a punto.

As asociacións que desexen acollerse a esta axuda haberán de rexistrarse enviando copia dos estatutos da mesma e os datos fiscais de localización e contacto.

A empresa comunicará as entradas de material ás asociacións interesadas para que poidan manifestar as súas necesidades.

plantaPlan: Planta a túa  árbore

A empresa recollerá sen custo para os clientes, tódolos cartuchos de tinta e tóner esgotados que xeren as mesmas.

Os cartuchos que sexan aproveitables, segundo dos requirimentos da empresa recicladora serán enviados á mesma co compromiso de que aporte 1 euro por cada un, para a repoboación da natureza.

Este plan faise en colaboración ca Fundación Natura (mais información en www.plantatuarbol.com)

asociacionesPlan: Faite ver

Dirixido a Asociacións sociais sen ánimo de lucro, este plan consiste en proporcionar aloxamento de balde para o seu sitio web.

As asociacións haberán de rexistrarse, enviando copia dos estatutos da mesma e os datos fiscais de localización e contacto. Este plan é compatible con calquera outro promovido pola nosa empresa.

 

horariosConciliación da vida familiar, trocos de horario

A empresa ven de aprobar un plan de modificación dos seus horarios de traballo de xeito que pouco a pouco se adiante o horario de saída pola tarde, co obxectivo de mellora-la calidade de vida dos integrantes da mesma.

Ó tratarse de empresas do sector servizos, este cambio non é doado nin pode ser unha decisión unilateral pola nosa parte, pois unha condición básica sempre será o manter un servizo de calidade de cara ós nosos clientes. Por elo, establecemos un plan no tempo para ir variando os horarios de xeito paulatino pero non brusco.